Novinky

Náš projekt na podporu žen získal grant od EU

14.02.2024

 

Rozhodli jsme se pomoci ženám po padesátce, které mají znevýhodněné postavení na trhu práce. Projektu jsme věnovali hodně úsilí a pečlivě jsme ho připravili, proto máme teď velkou radost, že mezi celou řadou uchazečů o grantovou podporu Evropské unie náš projekt ŽENY 50+ BEZ HRANIC uspěl a grant jsme získali. Díky této pomoci můžeme náš program nabídnout všem ženám zcela zdarma.

 


 


Projekt s názvem Rozvojový program pro ženy 50+ v rámci aktivit vzdělávací agentury OTTIMA s.r.o. realizujeme v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_037/0002463

 

Předmětem realizovaného projektu je posílení žen ve věku 50+ na trhu práce. Zapojené ženy budou podpořeny v rámci komplexního programu složeného ze vzdělávacích aktivit a odborného poradenství za účelem posílení osobního rozvoje a adaptability na trhu práce. Cílem je podpořit sebevědomí žen a jejich kompetence pro udržení se na trhu práce, jako prevence odchodu do předčasného důchodu. Veškeré aktivity budou probíhat s ohledem na individuální potřeby žen, avšak v souladu s požadavky trhu práce.

 

Stáhněte si