PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Rozvoj sebevědomí a sebedůvěry

Nebojte se, nestyďte se, buďte prostě sami sebou

Proč kurz absolvovat

Skutečná sebedůvěra je něco, co vychází zevnitř, je to také naše láska k sobě samým. Často je však sebedůvěra vnímána hanlivě. Avšak bez lásky k sobě samému není možné se harmonicky vyvíjet a navazovat uspokojivé vztahy s ostatními. Zdravá sebedůvěra inspiruje – sebevědomí lidé podněcují sebevědomí u svých kolegů, šéfů, zákazníků i přátel.

Co si z kurzu odnesete

 • Díky praktickým nácvikům si budete více uvědomovat vlastní hodnotu a oceňovat se.

 • Zjistíte, jaké maličkosti dokážou zvýšit váš vliv.

 • Získáte úctu k sobě a nezávislost na názorech ostatních.

 • Uvědomíte si, že sebeláska není sobeckost nebo egoismus, ale přirozený a správný postoj k vlastnímu já.

Rámcový obsah

 • Sebevědomí vs. sebedůvěra 

 • Rozdíl mezi nízkou, zdánlivě vysokou a zdravou sebedůvěrou

 • Sebereflexe – jaké máte sebevědomí a sebedůvěru

 • Bloky a zdroje – jaké překážky si sami stavíme do cesty a jaké zdroje nevyužíváme

 • Rozbor předchozích úspěchů – jak ze splněných cílů načerpat energii k dosahování dalších 

 • Jednoduché kouzlo přiměřených cílů – proč kráčet k nedosažitelnému cíli 

 • Práce s tělem – jak nás může podpořit naše vlastní tělo 

 • Vytyčení cesty k úspěšnému dosahování cílů

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Délka kurzu

8 hodin

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si