Tréninkový program

Řešitelské schůzky (facilitace)

Veďte jednání tak, aby účastníci dospěli k informovanému rozhodnutí a byli loajální k výsledkům

 

PROČ KURZ ABSOLVOVAT

Umění správně vést pracovní jednání je základní podmínka získání užitečného výsledku. V kurzu se naučíte efektivně vést skupinovou pracovní schůzku k cíli (výsledku), na kterém se podílejí všichni účastníci jednání. Zorientujete se v odlišnostech přístupu k workshopu, poradám a dalším typům jednání, získáte přehled o kontextu a ujasníte si kroky vedení procesu řešitelské schůzky. Kurz je zaměřen zejména na aplikační úroveň facilitace a promyšlenou volbu správných technik skupinové práce a rozhodování.

  

resitelske_schuzky_ottima_kurz

CO SI Z KURZU ODNESETE

 • Získáte ucelený přehled technik skupinového řešení problémů

 • Budete trénovat techniky definování problému, hledání možností řešení a jejich zhodnocení a techniky rozhodování

 • Naučíte se cíleně vybrat z databanky technik postup, který odpovídá situaci a požadovaným výstupům

 • Sestavíte si scénář vedení workshopu včetně volby technik

 • Dokážete provést skupinu úskalími rozhodování

 

RÁMCOVÝ OBSAH

 • Role a dilema facilitátora – proces, nebo výsledek?

 • Základní výbava facilitátora a účastníků porady, desatero facilitátora

 • Sestavení scénáře a jeho časové rozvržení

 • Správná volba techniky podle situace a typu problému

 • Typy rozhodování a jejich možnosti – autoritativní, participa­tivní, delegování, hlasování, konsensus

 • Krizové situace v jednání – agresivní chování, útok na facilitá­tora, pasivita, všichni mluví –, jejich prevence a řešení

 • Nácvik facilitačních dovedností na konkrétních problémech

 

vladimir_jelen_ottima

LEKTOR VLADIMÍR JELEN

Zaměření

osobnostní rozvoj, obchodní a manažerské dovednosti

Přidaná hodnota

Jestliže potřebujete, aby lidé spolupracovali, Vladimír vám rád pomůže svou dlouholetou praxí lektora, zkušenostmi z vedení lidí a lidským přístupem. Spolupráce je pro něj nejen klíčové slovo, ale i klíčová dovednost.

Motto

Per aspera ad astra (vytrvalostí ke hvězdám).

DÉLKA KURZU

2 DNY

 

ZAUJAL VÁS KURZ? OZVĚTE SE NÁM!

Kateřina Dobiášová, key account manager pro vzdělávání

+420 608 979 471, katerina.dobiasova@ottima.cz

Stáhněte si