Tréninkový program

Poskytování první pomoci u dospělých

Nebojte se druhým pomáhat

 První-pomoc-Ottima

PROČ KURZ ABSOLVOVAT

V životě každého z nás může nastat situace, kdy na jeho schopnosti poskytnout potřebnou pomoc bude záviset přežití jiného člověka, anebo kvalita jeho dalšího života. V tomto kurzu vás provedeme zásadami poskytování laické první pomoci. Poznáte nejzákladnější stavy a situace se kterými se můžete setkat. Vyzkoušíte si prakticky nepřímou srdeční masáž, postup v případě úrazu s cizím tělesem v ráně, osaháte si, jak pracuje automatizovaný externí defibrilátor (AED). Dostanete celou řadu návodů, jak správně postupovat, aby první pomoc byla účinná a vy jste pomohli vrátit postiženého zpátky do života bez nebo s minimem deficitů a omezení.

  

CO SI Z KURZU ODNESETE

 • Porozumíte správnému přístupu k poskytování první pomoci a zásadám jejího provádění
 • Naučíte se efektivní komunikaci při kontaktování tísňové linky
 • Osvojíte si znalosti o příznacích, průběhu a první pomoci u nejčastějších akutních stavů dospělého
 • Budete vědět, co musíte udělat sami a co už přenechat odborníkům

 

RÁMCOVÝ OBSAH

 • Zásady poskytování první pomoci a legislativní rámec

 • Mýty o poskytování první pomoci

 • Hovor na tísňovou linku  

 • Řetězec přežití

 • KPR - kardiopulmonální resuscitace u dospělých

 • Obstrukce dýchacích cest

 • Termická zranění (popáleniny, omrzliny, úžeh, úpal, úraz elektrickým proudem poleptání) 

 • Jak zastavit krvácení

 • Šokové stavy a jejich řešení

 • Praktický nácvik: nepřímá srdeční masáž (KPR), obsluha a činnost AED, zástava krvácení vč. imobilizace punktujícího předmětu v ráně 

 

 

 Šlajs-Jan-ottima

LEKTOR JAN ŠLAJS

Zaměření

Manažerské a komunikační dovednosti, zdravověda

Přidaná hodnota

Vzhledem ke svému profesnímu zaměření a historii dokáže být Honza vynikajícím průvodcem v oboru, který se dotýká každého z nás. Má za sebou stovky proškolených jedinců i firem napříč obory a profesemi. Svůj praktický výklad doprovází příklady z praxe zdravotnické záchranné služby nebo poskytovatelů zdravotní péče.

Motto

Hlavně se nebát.

DÉLKA KURZU

1 DEN

 

 

ZAUJAL VÁS KURZ? OZVĚTE SE NÁM!

Kateřina Dobiášová, key account manager pro vzdělávání

+420 608 979 471, katerina.dobiasova@ottima.cz

Stáhněte si