PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Nenásilná komunikace

Všímavostí k lepšímu porozumění druhým i sobě sama

 

Praktický workshop

Proč kurz absolvovat

 • Představíme si praktickou komunikační metodu, jejímž cílem je vzájemné porozumění bez hodnocení, napadání či manipulace.

 • Ukážeme si, jak lze komunikovat ohleduplně, a přitom sdělit to, co potřebujeme.

 • Pochopíme, že klíčem k efektivní komunikaci je empatie nejen k druhým, ale i empatie k sobě.

Co si z kurzu odnesete

Poznáte principy úspěšné metody komunikace bez konfliktů, nedorozumění a manipulace podle amerického psychologa Marshall Rosenberga (Non Violent Communication - NVC).

Jde o komunikační přístup, který se zaměřuje na vytváření porozumění, respektu a soucitu mezi lidmi. Učí nás nehodnotit a nekritizovat, soustředit se na pocity a jejich sdílení a jasně vyjadřovat své potřeby. NVC na pracovišti vám i vašim kolegům pomůže spolu dobře vycházet. Přirozeným výsledkem využívání NVC je budování důvěry. Tato zvýšená úroveň důvěry se promítne do efektivnější týmové práce.

Rámcový obsah

Workshop kombinuje 3 formy učení:  Mastermind - sdílení zkušeností, skupinové koučování a Bálintovskou skupinu.

 •  O co jde v metodě NVC (Non Violent Communication), co je jejím cílem.

 • Jak vypadá verbální násilí a jak ho můžeme zastavit?

 • Proces NVC – 4 základní kroky.

 • Jak nehodnotit.

 • Vnímání pocitů u sebe a u druhých.

 • Když nevíme, co cítíme, nevíme, co chceme – zaměření na potřeby.

 • Prosba vs. žádost.

 • Jak dát prostor druhému, jak ho zapojit do NVC.

 • Mnoho praktických příkladů, nácviků, diskuzí.

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Lektor

Petra Bendová

Lektorka komunikačních, prezentačních, manažerských a obchodních dovedností. Během své kariéry získala zkušenosti zejména v zahraničním obchodě a tréninku. Má dokončený 5letý psychoterapeutický výcvik. Podílí se na celém procesu rozvoje pracovníků — od identifikace potřeby přes realizaci tréninku, vyhodnocení jeho úspěšnosti až po následné koučování. Má za sebou stovky tréninků pro manažery různých linií ve výrobě, zaměstnance retailu a prodejní personál, manažery ve finančních institucích a vrcholový management.

Pro koho je kurz vhodný

Pro všechny, kteří cítí napětí v komunikaci na pracovišti, nedorozumění, manipulativní rozhovory a chtějí to řešit, resp. naučit sebe i druhé komunikovat ohleduplně.

Délka kurzu

1 den

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si