PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Neformální leader

Staňte se tím, koho budou druzí rádi následovat.

Proč kurz absolvovat

Být úspěšným a respektovaným leaderem by měla být meta každého manažera. Na příkladech konkrétních silných neformálních leaderů pochopíte, které vlastnosti neformálního leadera charakterizují a které jsou žádoucí i ve vystupování formálního leadera. Neformální leader by měl dobře znát jednak sám sebe, ale také projevy chování a typologii osobnosti jiných lidí a být velmi empatický. Zároveň všichni neformální leadeři mají dobře formulované své hodnoty, poslání a vizi, pro které je pak lidé následují. Výstupem tréninku proto budou vaše konkrétní plány, které vám pomohou nastartovat cestu neformálního leadera.

Co si z kurzu odnesete

 • Pochopíte základy neformálního vůdcovství

 • Zjistíte, jak se dopracovat k tomu, aby vás ostatní uznávali jako neformálního leadera

 • Lépe pochopíte chování jiných lidí i své vlastní, a získáte tak potřebný základ úspěšného ovlivňování vztahů

 • Vypracujete si svůj plán do budoucna – vize, poslání a hodnoty

 • Dozvíte se, jak motivovat sami sebe i ostatní pomocí nenásilných technik

Rámcový obsah

 • Neformální leader – jak se pozná, jaké vlastnosti má, jak komunikuje a jak se prezentuje

 • Kdo může být neformálním leaderem a jaké k tomu musí mít předpoklady

 • Jak na sobě neformální leader pracuje – které stránky posiluje, aby podával dobré výkony

 • Důvěra a respekt jako dvě nejdůležitější vlastnosti neformálního leadera

 • Poslání, hodnoty a vize jako základ vnitřního leaderovství

 • Základy úspěšného ovlivňování vztahů – komunikace, typologie lidí, umění asertivity

 • Jak motivovat sebe i své okolí

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Lektor

Marián Béreš

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní a manažerské dovednosti

Přidaná hodnota

Díky vlastním manažerským zkušenostem Marián dokáže konstruktivně komunikovat s manažery na všech úrovních, poskytnout jim užitečnou zpětnou vazbu a nové pohledy na jejich každodenní situace.

Motto

Život je otázkou priorit — je jen na nás, co si zvolíme.

Délka kurzu

2 dny

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si