PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Koučování a sebekoučování

Online workshopy

>> krátké, časově nenáročné workshopy v živém přenosu s lektorem na dálku  >> aktivní práce s účastníky, nácviky  >> lze se připojit odkudkoliv  >> nenaruší pracovní den a odpadá cestování  >> výrazně nižší cena než za prezenční tréninky  >> vysoká lektorská kvalita a efektivita

Proč kurz absolvovat

Koučování patří mezi přístupy, které umějí lidem pomoci zvyšovat výkonnost. Respektují přitom člověka a umožňují mu, aby převzal odpovědnost za svůj pracovní i osobní život, uvědomil si své možnosti rozvoje a našel cesty k naplnění svých cílů. Koučovací a sebekoučovací dovednosti by dnes měl ovládat každý manažer, který chce v náročné době uspět.

Co si z kurzu odnesete

Získáte základní poznatky o koučování a sebekoučování. Pochopíte princip koučovacího rozhovoru a strukturu kladení otázek a naučíte se ho využívat i ve svém manažerském životě. Poznáte základní nástroje pro sebekoučování a nacvičíte si jejich využití pro osobní rozvoj.

Rámcový obsah

Můžete se těšit na 3 moduly workshopů s praktickým zaměřením:

1. MODUL: KOUČINK/SEBEKOUČINK

 • Co je koučink

 • Co je sebekoučink

 • Rozdíl mezi koučinkem a sebekoučinkem

 • Základní specifika sebekoučinku

 • Teorie koučování podle mozku

 • Představení koučovacích dovedností

 

2. MODUL: PROCES KOUČINKU

 • Struktura koučovacího rozhovoru

 • Struktura GROW

 • Jak udržet strukturu u sebekoučinku

 • Teorie VAK – Vizuální, Audiovizuální, Kognitivní

 • Praktické využití teorie VAK v sebekoučinku, ukotvování nových nápadů

 • Udržitelnost nastavených akcí

 

3. MODUL: SEBEKOUČOVACÍ NÁSTROJE

 • Koučovací škála

 • Koučovací kolečko - kolo životní rovnováhy

 • Konflikty rozhodování – sympatie/sympatie (ano/ano), averze/averze (ne/ne), sympatie/averze (ano/ne)

 • Intuice – cesta rozhodování

Doplňující informace

 • Zašleme vám předem úvodní materiál, abyste se na téma připravili a aby pro vás školení bylo co nejpřínosnější.

 • Výběr online platformy přizpůsobíme vašemu přání.

 • Účastníci mohou z workshopu dostat videozáznam.

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Lektor

Lenka Synečková

Lenka je profesionální kouč, lektor s mezinárodní i tuzemskou certifikací a bohatou  praxí ve vzdělávání dospělých. Při práci s klienty využívá z poznatků neurověd tak, aby pomáhala klientům plně využívat jejich potenciál pro dosažení žádoucích změn a výsledků.

Délka kurzu

3 online workshopy s několikadenním odstupem, každý v rozsahu 60–90 minut

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Stáhněte si