PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Jak dobře zapojit pracovníky z jiných zemí do firem a kolektivů

Získejte nové kvalitní pracovníky a vytvořte fungující týmy

Proč kurz absolvovat

Pro člověka je přirozené mít určitou obavu ze všeho odlišného, nového a „cizího“. Nevíme, jak si s tím poradit, a tak to odmítáme. Pojďme se společně podívat na to, jak efektivně překonat obavy z pracovníků, kteří k nám přicházejí z jiných zemí (aktuálně zejména z Ukrajiny) a jak co nejlépe využít jejich zkušenosti i nové pohledy. Díky tomuto kurzu získáte komplexní a praktický návod na začlenění cizinců do firem, aby se v nich mohli stát respektovanými členy týmů a pro firmy na oplátku dlouhodobým přínosem.

Co si z kurzu odnesete

 • Zorientujete se v aktuální situaci na trhu práce.

 • Naučíte se, jak se na začlenění cizinců připravit a jak vše krok po kroku úspěšně zvládnout – včetně aktivní práce se „smýšlením“ českých pracovníků

 • Poznáte, jak vám dobře zvládnutý proces začlenění může zajistit kvalitní a loajální pracovníky a následně i růst produktivity.

 • Dozvíte se, jak integraci vidí samotní cizinci v odlišné životní situaci: v ČR dlouhodobě žijící žena, která zde vystudovala sociální politiku a člověk, který dorazil v letošní migrační vlně.

 • Získáte řadu konkrétních příkladů integrace v českých firmách.

Rámcový obsah

 • Nezbytný teoretický základ o trhu práce a integraci cizinců, orientace v pojmech.

 • Pohled na aktuální situaci na trhu práce u nás.

 • Co bychom měli vědět o pracovnících z jiných zemí (např. z Ukrajiny), než začneme připravovat plán na jejich začlenění do firmy.

 • Kdo k nám přichází, jak se liší jejich očekávání a jak ovlivňují způsob jejich integrace.

 • Kde legálně hledat cizince, kteří chtějí u nás pracovat.

 • Na jaké bariéry můžete ve firmě při integraci narazit a jak se na ně připravit.

 • Jak rozfázovat proces začleňování, návod krok po kroku.

 • Jak komunikovat integraci současným zaměstnancům a podpořit ji i uvnitř firmy.

 • Průběžné příklady z praxe, nácviky a zkušenosti samotných cizinců.

 • Prostor pro otázky a odpovědi.

Doplňující informace

Záštitu za tento kurz převzala Mgr. Alexandra Petrů z Katedry sociální práce Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Řadu let se zaměřuje na sociální politiku a úzce spolupracuje s organizací Člověk v tísni.

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Lektor

Pavel Nykodým

Pavel se zaměřuje na sociální politiku řadu let, v rámci svého vysokoškolského studia a praxe se věnoval zejména skupinám osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich začleňování do většinové společnosti. Své znalosti a praktické dovednosti z vystudovaných humanitních oborů spojuje se zkušenostmi z praxe v komerčním sektoru. Jako training manager ve společnosti Electro World byl zodpovědný za adaptaci nových zaměstnanců a vzdělávání.

Jako lektor je Pavel progresivní, využívá moderní metody učení, svá školení prokládá stále novými neotřelými aktivitami a účastníci jeho kurzů si cení, že je dokáže zaujmout, rozproudit aktivitu a komunikaci ve skupině a udržet jejich pozornost.

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je vhodný pro všechny firemní personalisty, kteří hledají nové pracovní síly, ale mají malé/žádné zkušenosti s přijímáním cizinců a chtějí získat konkrétní představu, jak by mohli do firmy integrovat zájemce o práci ze zahraničí, aktuálně zejména z Ukrajiny. Kurz je zároveň vhodný i pro vedoucí manažery, kteří se zahraničními pracovníky přicházejí do styku ve svých týmech.

Délka kurzu

1 den

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si