PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Inteligence a emoční inteligence

Úspěch, kterého ve svém životě dosáhnete, je určen jak vaším přirozeným intelektem, tak emoční inteligencí

Proč kurz absolvovat

Díky inteligenci jsme schopni adekvátně řešit nové situace a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám v prostředí, ve kterém se nacházíme. Významná je také emoční inteligence, která má dopad jak v osobním životě, tak na profesionální úspěch vaší kariéry. Zlepšení tohoto aspektu zvýší zaměření vaší energie pozitivním směrem a přinese skvělé výsledky.

Co si z kurzu odnesete

 • Porozumíte konceptu inteligence a jak ji může u sebe podporovat. 

 • Uvědomíte si význam emocí a emoční inteligence, čímž můžete zvyšovat svoji kvalitu života a podporovat přívětivé pracovní prostředí.

 • Zjistíte, jaké jsou konkrétní způsoby ke zvýšení emoční inteligence.

 • Posílíte svou schopnost vnímání sebe a okolí (např. kolegů v týmu).

 • Vyzkoušíte si účinnou relaxaci, kterou můžete dále posilovat.

 • Vypracuje si plán, který je užitečný jak pro osobní směřování, tak i pracovní.

Rámcový obsah

 • Inteligence a jak jí podpořit 

 • Emoční inteligence – rozdíl mezi IQ a EQ, souvislost výkonu a emoční inteligence

 • Charakteristiky osob s vysokou IQ či EQ 

 • Relaxační technika – pro všechny, kteří se nedovedou pořádně uvolnit 

 • Emoce – jejich význam, funkce, druhy a jejich rozeznávání

 • Způsoby, jak zvýšit svou emoční inteligenci na pracovišti 

 • Sebevnímání – proč je důležité a jak ho rozvíjet 

 • Aktivita životní plán

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Délka kurzu

8 hodin

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si