PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Efektivní komunikace v týmu

Zapomeňte na předpoklady a zbytečná nedorozumění

Proč kurz absolvovat

Komunikace s druhými tvoří naprostý základ našeho fungování ve společnosti. Zároveň je ale častým zdrojem nejrůznějších zádrhelů a problémů, neboť často předpokládáme, že ostatní lidé mají stejné vidění světa jako my sami. Pochopení toho, proč mezi lidmi tak často vznikají komunikační šumy a nedorozumění, vám pomůže lépe vycházet s vaším okolím a být pro druhé příjemným komunikačním partnerem.

Co si z kurzu odnesete

 • Posílíte svou schopnost efektivně komunikovat s druhými

 • Naučíte se dávat druhým prostor, správným způsobem se ptát, ověřovat si vzájemné porozumění a skutečně aktivně naslouchat

 • Podíváte se za hranice vlastní „škatulky“ a pochopíte, že stejný výrok nebo situaci je možné vnímat a chápat mnoha různými způsoby

 • Dokážete úspěšně a rychle navázat vztah a vazbu s komunikačním partnerem

Rámcový obsah

 • Sebereflexe – vaše silné a slabé stránky v komunikaci

 • Verbální a neverbální komunikace

 • Proč si tak často nerozumíme – co mi druhý říká a co já slyším, komunikační šumy a bariéry

 • Moudrost starých Toltéků: nevytvářejte si žádné domněnky – proč se bojíme ptát a raději si vytváříme vlastní výklady

 • Jsou vaše uši otevřené? Soustředíte se na to, co vám druhý říká, nebo si už v duchu připravujete, co řeknete vy jemu?

 • Principy efektivního dotazování, typy otázek, diagnostický trychtýř

 • Barevná typologie – jak přizpůsobit svou komunikaci různým typům osobností

 • Průzkum komunikačních dovedností – jak vnímá mou komunikaci okolí

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Délka kurzu

1 den

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si