PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Co skrývá lidská tvář

Odhalte na první pohled vlastnosti vašeho komunikačního partnera

Proč kurz absolvovat

Naše tvář o nás dokáže prozradit mnohem víc, než sami tušíme. A nejde přitom jen o výraz tváře, který do určité míry dokážeme vědomě ovládat. Celá naše tvář je v podstatě výkladní skříň, která poodhaluje, co se skrývá uvnitř. V jednotlivých částech obličeje se projevují konkrétní charakterové vlastnosti. Ačkoli se říká, že oči jsou bránou do duše, na našem kurzu pochopíte, že touto bránou je celá naše tvář. Naučíte se číst z rysů tváře i mimiky obličeje a díky tomu rychle rozeznat, s kým máte tu čest. Získáte obrovskou výhodu při komunikaci jak v profesionálním, tak osobním životě.

Co si z kurzu odnesete

  • Osvojíte si schopnost odhadnout člověka na první pohled, poznat jeho základní charakterové vlastnosti i jeho silné a slabé stránky

  • Dokážete jednoduše rozeznat odlišnosti jednotlivých částí tváře

  • Zlepšíte vnímání osoby, která s vámi komunikuje

Rámcový obsah

  • Úvodní seznámení s tisíce let starým čínským uměním siang-mien (čtení v tváři) s ohledem na současnost

  • Kdy a jak čtení z obličeje efektivně využívat

  • Podrobná analýza tvaru obličeje a všech jeho částí: tvar obličeje, čelo, obočí, oči, nos, pusa, brada, uši

  • Analýza reálných obličejů podle fotek

  • Praktická cvičení v průběhu celého kurzu

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Lektor

Libuše Petrovic

Zaměření

Osobní rozvoj, komunikační a obchodní dovednosti

Přidaná hodnota

Ve svých seminářích využívá jak získané zkušenosti, tak i nejnovějších poznatky z dané oblasti. Klienti na ní nejvíce oceňují její zapálení pro věc a umění vtáhnout účastníky do děje. Jejím cílem je nejen předat nové informace o problematice, ale především naučit, jak je zužitkovat v praxi. Proto své kurzy vede velmi prakticky.

Motto

Malý ten, kdo si malých cílů dává.

Délka kurzu

2 dny

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si