Tréninkový program

Change management

Změna je život a život je změna

Proč kurz absolvovat

Jedinou jistotou dnešní doby je neustálá změna. To často v lidech vyvolává pocity nejistoty a odmítání. Mezi úlohy vedoucích pracovníků patří lidem změny prezentovat, vysvětlit a „prodat“, aby na ně přistoupili a neměli z nich zbytečnou obavu a zároveň aby pochopili jejich význam a přijali je za své. Kurz je tedy určen primárně pro pracovníky, kteří jsou ze své role buď přímo samotnými iniciátory anebo mluvčími a ambasadory změn ve firmě.

Co si z kurzu odnesete

 • Naučíte se odhadnout reakce zaměstnanců na plánované změny a zdokonalíte se ve způsobu překonávání odporu vůči změnám

 • Budete umět předcházet negativnímu dopadu změn na chod společnosti

 • Seznámíte se s vybranými teoriemi řízení změny v organizaci

 • Naučíte se zvolit vhodnou strategii a zdokonalíte se ve schopnosti monitorovat a vyhodnocovat celý proces zavádění změny

Rámcový obsah

 • Přijmout vlastní roli ve změně – rozvinout u sebe pozitivní přístup ke změnám a šířit tento přístup napříč týmem

 • Role transformačního leadera – je nebo bude to váš příběh?

 • Změna jako nástroj k dosahování cílů a zvýšení úspěšnosti firmy, teorie řízení změny v organizaci

 • Příčiny změn a jejich dopady na organizaci, předcházení negativnímu dopadu změn

 • Předvídání reakcí zaměstnanců na plánované změny, překonávání odporu vůči změnám

 • Výběr vhodné strategie zavádění změn, zdokonalování schopností monitorovat a vyhodnocovat celý proces zavádění změny

 • Fáze procesu řízení změny

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Kateřina Dobiášová
key account manager pro vzdělávání
+420 608 979 471
katerina.dobiasova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Kateřina Dobiášová
key account manager pro vzdělávání
+420 608 979 471
katerina.dobiasova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si