PREZENČNÍ TRÉNINK NA MÍRU

Asertivita jako zdravé sebeprosazení a obrana proti manipulaci

Neříkejte „ano“, když myslíte „ne“

Proč kurz absolvovat

Asertivita představuje souhrn zásad komunikace a zároveň přístup k životu. Je to přístup, který umožňuje přímé a otevřené jednání a chování, jímž člověk dokáže prosadit své zájmy a požadavky, uspokojit své potřeby, vyjádřit názory a city, ale současně bere v úvahu i potřeby a zájmy druhých lidí. Díky asertivnímu přístupu se stanete integrovanou osobností, která neubližuje sobě ani druhým a respektuje práva druhých, ovšem hájí i svá práva.

Co si z kurzu odnesete

 • Lépe pochopíte chování své i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu

 • Uvědomíte si, že vaše vlastní potřeby a názory jsou stejně důležité jako potřeby a názory druhých

 • Zlepšíte svou schopnost brát věci s nadhledem, nebát se, nerozčilovat se

 • Dokážete bez pocitů viny sdělovat i nepříjemná rozhodnutí

Rámcový obsah

 • Co je a není asertivita

 • Rozdíly mezi pasivním, agresivním a asertivním chováním – jak tyto vzorce chování identifikovat u sebe i u ostatních a vhodně na ně reagovat

 • Základní asertivní práva a povinnosti

 • Jak jednat přímo a otevřeně, abyste dokázali prosadit vlastní zájmy a požadavky, uspokojit své potřeby, vyjádřit názory a city a zároveň brali v úvahu i potřeby a zájmy druhých lidí 

 • Jak se účinně bránit manipulaci a vyvarovat se vlastní manipulace druhých

 • Umění říkat „ne“

 • Asertivní kritika a pochvala – jak je poskytovat a přijímat

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová
ředitelka
+420 731 157 310
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Délka kurzu

1 den

Zaujal vás kurz? Ozvěte se nám!

Barbora Pitoňák Krieglerová 0
ředitelka
+420 608 979 471
barbora.krieglerova@ottima.cz

Ozvěte se nám

Stáhněte si