Řekli o nás

Reference našich klientů

„S firmou Ottima spolupracujeme v oblasti rozvo­je soft skills a manažerských dovedností našich pracovníků. Na spolupráci oceňujeme především kvalitu lektorů Ottimy, jejich zkušenosti z praxe a ochotu naslouchat našim potře­bám a požadavkům. Přínosná je i zpětná vazba z tréninků a doporučení dalšího rozvoje. Je vidět, že lidé z Ottimy při­stupují ke vzdělávání opravdu komplexně a systematicky. Nejde jim jen o uskutečnění dílčího tréninku, ale opravdu jim záleží na dlouhodobé spolupráci, kdy jsou u pracovníků vidět reálné dopady do praxe. Firma Ottima připravuje své tréninky s nadšením, což se odráží i ve vzájemné bezproblé­mové komunikaci“.

Jitka Voláková

Jitka Voláková

HR professional plant JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s.

„Společnost Ottima je náš dlouholetý obchodní partner v oblasti vzděláváni. Naší vizí je poskytnout kvalitní vzdělávání zaměstnancům, což je ve spolupráci se společností Ottima mno­hem snazší cíl. Kurzy se připravují na míru na­šim potřebám a požadavkům. Ceníme si ochoty a vstřícnosti při plánovaní a realizaci jednotlivých kurzů. V současné době na základě pozitivních zkušeností naši spolupráci v oblasti vzdělávání prohlubujeme.”

Ing. Vít Langer

Ing. Vít Langer

Manažer odboru vzdělávání Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

„S Ottimou jsme letos školili poprvé. Vybra­li jsme si ji především pro její proklientský přístup. Lektorovi Radku Cieslarovi záleželo na skutečném pochopení našich potřeb a tomu také uzpůsobil na míru svůj trénink. Je to velký profesionál. V ne­poslední řadě je velmi příjemný kontakt se zázemím Ottimy, oceňujeme vždy perfektní servis a úsměv na tváři.”

Pavel Nykodým

Pavel Nykodým

Training specialist, Electro World s.r.o.

„S Ottimou spolupracuje PRO-DOMA, SE, již od roku 2011. Naším cílem je dlouhodobý efekt vzdě­lávání zaměstnanců, který Ottima naprosto splňuje a nabízí. Veškerá školení připravuje v souladu s našimi potřebami a záměry. Vzdělávání a školení přizpůsobuje cílové skupině zaměstnanců, respektuje naše strategie, cíle a firemní kulturu. Lektoři mají zkušenosti z našeho businessu s vynikající orientací v daném tématu. Jejich prioritou vůči naší společnosti je kvalita vzdělávání, naše spokojenost, seriózní přístup a velmi otevřený vztah. Preferují také maximálně praktické zaměření vzdělá­vacích programů. Pro firmu PRO-DOMA, SE, zajišťuje Ottima nadstandardní kompletní servis a věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i do budoucna. Mohu vřele doporučit.”

Radka Čechová

Radka Čechová

HR manager PRO-DOMA, SE

„Se společností Ottima jsme navázali velmi příjemnou spolupráci již v roce 2007. V současné době spolupracujeme na projektu rozvoje obchodního týmu, v minulosti jsme společně školili rovněž soft a manažer­ské dovednosti. Vyhovuje nám její proklientský přístup a skvělí lektoři, kteří pochopili naše potřeby a trénink nám ušili na míru. Ottima je flexibilní, kdykoli máme ně­jaké přání, ochotně nám vyjdou vstříc. Těšíme se na další spolupráci.”

Milan Mašek

Milan Mašek

Sales manager ČR, Mars Czech s.r.o.

„Ottima nás přesvědčila, abychom využili nadání jejích lektorů připravit školení měkkých do­vedností nikoli z katalogu, ale plně na míru. Spolu­práce s paní lektorkou byla velmi příjemná a našeho rozhodnutí určitě nelitujeme.”

Anna Kratochvílová

Anna Kratochvílová

Specialista know-how, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

„Ottima je tým odborníků, kteří se vám dostanou pod kůži. Výsledkem naší tříleté spo­lupráce jsou úspěšné projekty zaměřené přede­vším na rozvoj talentů a manažerů. Na lidech jim opravdu záleží.”

Veronika Klápová

Veronika Klápová

HR manager, Mondi Štětí a.s.

Od září 2017 vedoucí výroby v LINETU průběžně absolvovali půlroční rozvojový program s Ottimou. Cílem bylo rozvíjet kompetence vedoucích a obohatit je v měkkých dovednostech.

 Program začal Development Centrem, kde jsme otestovali vstupní úroveň dovedností účastníků. I když pro většinu z nich to byla první zkušenost s podobnou akcí, pustili se do programu po hlavě,“ říká lektorka Petra Bendová. V lednu vedoucí pokračovali teoretickým školením. Osvěžili si pracovní právo a definovali si roli vedoucího. Následovaly praktické workshopy. Jedním z nich byla i krizová komunikace, která patří k nejsložitějším, protože do hry často vstupují emoce. Program zakončily koučovací schůzky, během kterých účastníci diskutovali silné stránky a rozhodli se, na co se v budoucnu zaměří.

„Projekt byl velmi zajímavý, témata byla přínosná a zaměřená hlavně pro praktické využití,“ říká jedna z účastnic programu Lucie Krátká, manažerka skladu a expedice. „Nejvíc mě na projektu bavil workshop krizové komunikace, kde si každý účastník měl možnost prakticky vyzkoušet modelovou situaci, jejíž téma si sám zadal dle svých potřeb.“

Rozvojový program vedoucích výroby

Rozvojový program vedoucích výroby

reference z firemního časopisu LINET

Kurz zdravý životní styl

Paní lektorka Havrdová mne osobně velmi inspirovala. Jídelníček celé rodiny kompletně změnit nehodlám, ale více přemýšlím, co uvařit a hlavně nakoupit. Rozhodně mnohem více nakupuji ovoce a zeleninu. Vyzkoušela jsem i lektorkou doporučovaný detoxikační 2-týdenní program. Mohu z osobní zkušenosti doporučit. Dokonce jsem si i některé „návyky“ a recepty oblíbila, že je budu praktikovat i nadále. Kdo chce trochu „nakopnout“ ve změně životního stylu – pohyb, potraviny – rozhodně trénink doporučuji. Lektorka během tréninku ihned reaguje na všechny dotazy přítomných a podporuje účastníky v realizaci změny či vylepšení životního stylu.

Dana Šedivá

Dana Šedivá

Personalista

HR Generalist

Mondi Bags Štětí a.s.

Stáhněte si