Novinky

Proběhl ukázkový trénink Řízení výkonnosti pro manažery

18.11.2018

 

Proběhl ukázkový trénink Ottima na téma Řízení výkonnosti - performance management ve 21. století. Pokud občas váháte, zda na ukázkové kurzy přijít, tak zde jste rozhodně být měli. Zkušený lektor Roman Krátký prakticky poukázal na jednotlivé prvky řízení osobního výkonu, řízení týmu a pomocí studií a osobních příkladů poukázal na kroky vedoucí k dlouhodobé optimální výkonnosti vaší, vašeho týmu, oddělení, divize a celé firmy. Pojďme však postupně.

  

Optimální pracovní výkon

Cílem manažera je udržovat dlouhodobě optimální výkon každého člena svého týmu  a podporovat jej v jeho činnosti. Je zcela logické, že někdy výkonnost padá, nebo je naopak příliš vysoká a může docházet k vyhoření zaměstnanců. Úkolem manažera je umět s tímto průběžně pracovat a korigovat tyto odchylky.

 

Každý za sebe jsme se zamysleli nad tím:

  • co mou vlastní výkonnost umožňuje, a naopak brzdí a především,

  • zda to, co potřebujeme pro svou výkonnost, jsme ochotni poskytnout svému týmu, nebo jak s tím „každodenně“ pracujeme?

 

Nejčastěji jsme jako podmínku pro udržení dlouhodobého výkonu uváděli to, že nám práce musí dávat smysl. Následně pro nás bylo otázkou, jak s tímto tématem pracujeme od sebe směrem ke svému týmu.

Podstatné bylo také zamyšlení na téma výkon vs. „respekt“. Manažeři relativně zvládají provozní (organizační) složku své práce, ale často chybí zvládnutí „lidské“ stránky manažerské práce. Jak jsme postupně viděli v rámci workshopu, rovnováha mezi „tvrdým“ řízením výkonu a schopnosti naslouchat, poskytovat rozvojovou zpětnou vazbu, skutečně se zajímat o zaměstnance po lidské stránce apod., zásadně ovlivňuje zisk, produktivitu, fluktuaci a např. také absenci ve společnosti.

 

Na závěr úvodní části, kde jsme se věnovali především naší osobní výkonnosti, nám lektor předal 5 klíčových typů, které zajistí úspěch v manažerské roli.

 

V druhé části jsme směřovali k tomu, co tedy zajistí dlouhodobou optimální výkonnost zaměstnanců. Propojovali jsme vlastní praxi, přístup Daniela Pinka a Paula Marciana k tématu motivace, průzkumy společností Deloitte na téma Performance managementu a „Gallupův“ pohled na angažovanost zaměstnanců.

 

  • existují jednoduchá pravidla, nebo principy v manažerské práci, která mají zásadní dopad na produktivitu, ziskovost, nebo fluktuaci ve firmách

  • nacházíme jasná potvrzení mezi výše uvedenými přístupy a studiemi různých společností, autorů a vlastních zkušeností

  • do budoucna uspějí ty společnosti, které budou schopny tyto principy implementovat do své praxe

  • pokud chce dnes manažer uspět musí ovládat to, co bylo dříve připisováno leaderům

  • velmi zjednodušeně řečeno, je to profesionální (tvrdý) přístup k výsledkům a respektující („lidský“) přístup k zaměstnancům

  • skvělým vodítkem je model RESPECTU od Paula Marciana a průzkumy Gallupu na téma angažovanosti

 

Víte například, že pokud by s tvrzením:

„Je v práci někdo, kdo mě podporuje v tom abych se učil/a nové věci“ 100% souhlasilo 6 z 10 zaměstnanců, místo reálně naměřených 3 z 10, tak by ziskovost společnosti vzrostla o 11% a absence by klesla o 28%?

 

nebo s tvrzením:

„Během předchozích 7 dnů mě někdo pochválil za mou práci“ by 100% souhlasilo 6 z 10 zaměstnanců, místo reálně naměřených 3 z 10, tak by absence klesla o 27% a o 24% by vzrostla dodávaná kvalita?

Alespoň to tvrdí společnost Gallup ve své studii „State of the American Workplace 2017“

 

Závěrem

Desítka účastníků z řad HR manažerů a specialistů si vyzkoušela řadu testů, praktických úkolů pod vedením zkušeného lektora. Určitá forma „manažerské komunikace“ se ukazuje jako čím dál více důležitější v udržení a zaujetí kvalitních lidí, kteří firmě přinášejí dlouhodobě zisk. Jak na tom konkrétně pracovat? O tom je kurz Řízení výkonnosti - performance management 21. století. Děkujeme účastníkům za jejich aktivní spolupráci při praktických úkolech.

 

Zajímá vás podrobněji řízení výkonnosti? Nejen vaší ale celého týmu? Máte zájem o ukázkový kurz u vás ve firmě? Napište nám: katerina.dobiasova@ottima.cz 

Detail tréninku zde

Katalog tréninků ke stažení zde

 

Zdroje a odkazy:

Kurz řízení výkonnosti Roman Krátký Ottima 1

Kurz řízení výkonnosti Roman Krátký Ottima 1

Kurz řízení výkonnosti Roman Krátký Ottima 3

Stáhněte si