Novinky

Proběhl ukázkový trénink LEGO Serious Play

06.05.2019

 

 LEGO® Serious Play® komunikační výzvy 

V rámci ukázkových tréninků vzdělávací společnosti Ottima předvedl zkušený lektor Patrik Banas, jak efektivně pracovat s touto komunikační metodou ve firmách. 15 účastníků vplulo přes první postavení “mostu” do stavění komplikovanějších modelů, které vznikaly na základě společné diskuse. Nechyběla ani individuální práce, práce v malé skupině i samotné transformování jednotlivých myšlenek ostatním účastníkům. 

Umění komunikace v praxi

Přirozené popisování problémů, jejich příčin z různých úhlů, které vycházejí z jednotlivých zkušeností účastníků. Umění správně popsat a předat podstatné informace. To vše zvládli účastníci na výbornou. A to i díky modelům LEGA, které zhmotňovalo jednotlivé myšlenky. 

Urychlovače a blokátory

Dva prvky, které nám v práci pomáhají a naopak nám ji komplikují nebo dokonce znemožňují. Mnohdy v praxi jsou blokátory i hlavním důvodem pro změnu práce. Příčina je jasná. Nikdo se tomu i přes upozornění nevěnuje. Jaké byly společné urychlovače a blokátory na našem ukázkovém workshopu?

Urychlovače

 • Softwarové aplikace usnadňující komunikaci - chatbot
 • Návštěvy v terénu (HR oddělení)
 • Zkušenosti s podobným projektem
 • Kvalitní brief (zadání) práce

Blokátory
 • Komunikační šum
 • Nepřesné definování cílů
 • Nepochopení společných cílů
 • Nečekané změny v zadání
 • Nepochopení účelu práce
 • Odkládání problémů
 • Vnitřní obavy z neúspěchu
 • Braní si věcí (hodnocení) osobně

Postavení, pojmenování, popsání

To vše je základem úspěchu. Pokud totiž známe blokátor, umíme jej popsat a zadefinovat jednotlivé příčiny, umíme také nalézt řešení k jeho odstranění. To bylo dalším úkolem a opět se ukázalo, že řešení v týmu s postavičkami přináší své ovoce. Modelování řešení a popsání jednotlivých úkonů v rámci týmu. To mnohdy vyústilo v akční plány. Každý tedy ví, co a kdy má realizovat. Blokátor odstraněn. 

Praktické poznatky

Patrik Banas má díky svému působení v ČR i v zahraničí bohaté zkušenosti s metodou LEGO® Serious Play®. Jednoduché, praktické, hravé a snadno aplikovatelné do praxe s jasnými výsledky. Někdy stačí opravdu málo. Máte představivost? Jak by vaše marketingové oddělení postavilo obchodní oddělení a naopak?  Dvě úzce spolupracující oddělení (aspoň tak si to každý přeje) v reálném pohledu.  

Nejsou to jen figurky

Figurky a kostky nejsou jen hračkami, ale představují jednotlivé problémy, vize, přání, pohledy na věc. Je to zhmotnění vidění a potřeb, které vidí nejen sám tvůrce, ale i ostatní lidé. Co může být na první pohled jasné tvůrci, tak druhý nemusí na modelu pochopit. Právě diskuse je to, co posouvá jednotlivce, týmy, oddělení a celé firmy vpřed. 

Žádné obecné úkoly, ale tréninky na míru

Každý trénink LEGO® Serious Play® je personalizovaný podle daného týmu a firmy. Ještě před samotným začátkem jsou jasně zadefinované cíle a očekávané přínosy setkání. To vše v komunikaci s lektorem Patrikem Banasem, aby trénink byl skutečně na míru a splnil, co má. Výstupem každého tréninku jsou konkrétní akční plány s úkoly, co dál, zodpovědnými osobami a termíny. 
 
Poslechněte si reportáž z workshopu o využití technik LEGO Serious Play.

Nechte se překvapit, jak může LEGO® Serious Play® pomoci u vás ve firmě a napište nám:  katerina.dobiasova@ottima.cz
Detail tréninku zde
 
most_LEGO Serious Play Ottima most LEGO Serious Play Ottima komunikace LEGO Serious Play Ottima
 
 
 
Stáhněte si