Naši lektoři

Spolupracujeme se zkušenými lektory s bohatou praxí, kteří rozvíjejí své znalosti o aktuální trendy a používají je ve své práci. Z každého projektu sbíráme zpětnou vazbu od účastníků a vyhodnocujeme ji. Vybíráme si odborníky, kteří jsou mistři svých oborů a mají pro klienta přidanou hodnotu. Každý lektor je jedinečný a my vám podle vašich potřeb umíme vybrat toho nejvhodnějšího. Protože my v Ottimě víme, že na lidech záleží.

Marcela Avramopulu

Marcela Avramopulu

Zaměření

Zdravý životní styl, osobnostní rozvoj

Přidaná hodnota

Své znalosti a doporučení umí podat empaticky a jednoduše tak, aby se daly lehce převést do praxe. Je také somatický kouč, v poradenství proto pomáhá klientům prostřednictvím otázek a kreativních technik dosáhnout změny, ať už se jedná o osobní nebo pracovní záležitosti. 

Motto: Všechno souvisí se vším a každá, i sebemenší změna, má velký smysl.

Petra Bendová

Petra Bendová

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Petra využívá vlastní zkušenost z obchodu a řízení lidských zdrojů. Dokáže se naladit na potřeby jednotlivců i týmů, být pro ně empatickým partnerem a nenásilně je podpořit v jejich rozvoji.

Motto

Svoboda — zodpovědnost — sebevědomí.

Marián Béreš

Marián Béreš

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Díky vlastním manažerským zkušenostem Marián dokáže konstruktivně komunikovat s manažery na všech úrovních, poskytnout jim užitečnou zpětnou vazbu a nové pohledy na jejich každodenní situace.

Motto

Život je otázkou priorit — je jen na nás, co si zvolíme.

Martin Blažek

Martin Blažek

Zaměření

Lektor prodejních dovedností, konzultant pro retail a property development

Přidaná hodnota

Vychází ze svých zkušeností z obchodu, řízení provozu, zaměstnanců a managementu, potřeb zákazníků a jejich zvyklostí. Je schopen identifikovat problémové oblasti a stanovit kroky k jejich zlepšení v rámci interních standardů i nových pohledů. K jejich implementaci dokáže nadchnout své kolegy a podřízené, což přináší maximální efektivitu vynaložených prostředků.

Ivana Červená

Ivana Červená

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Díky entuziasmu a nadšení pro téma dokáže Ivana strhnout i nejzarputilejší odpůrce tréninků a umí předat zkušenosti ze své praxe tak, aby je účastníci pozitivně přijali.

Motto

Život je jako ozvěna. Když se ti nelíbí to, co slyšíš, změň to, co říkáš. (James Joyce)

Radek Cieslar

Radek Cieslar

Zaměření

Obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

S využitím vlastních zkušeností z obchodně-manažerské praxe je Radek přirozeným trenérem pro všechny obchodní týmy, zejména pokud potřebují zapojit nováčky či stmelit postupy a strategii.

Motto

Když někdo tvrdí, že to zná, ještě to neznamená, že to dělá.

Ivana Feliciani

Ivana Feliciani

Zaměření

Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Ivana pomáhá lidem znovu objevovat, že tělo a psychika, tedy náš vnější a vnitřní svět, jsou v mnoha směrech hluboce propojené a že klíč k osobní změně, rozvoji i řešení problémů máme sami ve svých rukách.

Motto

Dívej se, hledej a nepřestávej žasnout.

Lucie Havrdová

Lucie Havrdová

Zaměření

Marketing, obchod, zdravý životní styl

Přidaná hodnota

Přáním Lucie je, aby do budoucna přispěla firmám či jednotlivcům svými znalostmi a dovednostmi tak, aby své cíle a úkoly plnili spolehlivě, plní radosti a energie. Od roku 2016 se věnuje konzultační a lektorké práci v oblasti marketingu, obchodu a HR.

Motto

„Nevím, neznám, neumím, neexistuje v mém slovníku .“

Karolína Kaslová

Karolína Kaslová

Zaměření

Osobnostní rozvoj, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Při své trenérské práci Karolína využívá znalosti z psychologického koučování. V průběhu tréninku ráda pracuje s dynamikou skupiny a využívá netradiční formy rozvoje.

Motto

Mysl je jako padák — funguje, jen když je otevřená.

Lucie Komorousová

Lucie Komorousová

Zaměření

Obchodní a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Lucie dokáže efektivně definovat potřeby klienta a připravit praktické rozvojové aktivity v různých úrovních obchodních a komunikačních dovedností. Specializuje se především na konzultativní styl prodeje.

Motto

Život každého člověka je cestou k sobě samému.

Klára Kovaříková

Klára Kovaříková

Zaměření

Rozvoj mluvních schopností a odstranění jejich nedostatků, komunikační schopnosti, výstavba rétorického projevu.

Přidaná hodnota

Klára je profesí herečka a moderátorka, zároveň také profesorka konzervatoře v oboru jevištní mluvy.

Motto

První dojmem zapůsobíš, jakmile otevřeš ústa a vypustíš první slova.

Roman Krátký

Roman Krátký

Zaměření

Osobnostní a manažerský rozvoj

Přidaná hodnota

Roman má praktické manažerské zkušenosti a je také expert v rozvoji lidí a firem s dvanácti lety zkušeností. V jeho kurzech můžete očekávat propojení manažerské praxe s nejnovějšími poznatky z managementu a osobního rozvoje.

Motto

Jdi dál, hledej a objevuj, respektuj a _____.

Hana Kuncová

Hana Kuncová

Zaměření

Zákoník práce, obchodní a občanský zákoník, GDPR v praxi 

Přidaná hodnota

Díky letité advokátní praxi se na právní problematiku dívá z pohledu reálného života a jako lektorka ji zároveň dokáže srozumitelně přednést i laikům.

Richard Machan

Richard Machan

Zaměření

Osobnostní rozvoj, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Richard má přirozenou tendenci druhé lidi podporovat, hledat v nich to dobré a ukázat jim, jak s tím mohou pracovat. Zaměřuje se zejména na řízení změn na úrovni jednotlivců i firem.

Motto

Změna oživuje.

Pavel Nykodým

Pavel Nykodým

Zaměření

Prodejní, komunikační a prezentační dovednosti, typologie, rozvoj osobnosti

Přidaná hodnota

Pavel výborně identifikuje tréninkové potřeby, získá si důvěru a navodí přátelskou atmosféru. Umí prezentovat benefity tréninků, a zejména najít dokonalá řešení pro společnosti i zaměstnance. Spojuje zkušenosti z komerčního sektoru s poznatky ze studia humanitních oborů.

Motto

Vím, pro co žiju, proto žiju.

Josef Pešek

Josef Pešek

Zaměření

Obchodní dovednosti

Přidaná hodnota

Josef přináší realistický přístup při zavádění změn v řízení obchodu stejně jako v tréninku obchodních dovedností. Je to praktik, který dokáže přizpůsobit osvědčená pravidla specifikům podnikání konkrétní firmy.

Motto

Život beru takový, jaký je.

Libuše Petrovic

Libuše Petrovic

Zaměření

Osobní rozvoj, komunikační a obchodní dovednosti

Přidaná hodnota

Ve svých seminářích využívá jak získané zkušenosti, tak i nejnovějších poznatky z dané oblasti. Klienti na ní nejvíce oceňují její zapálení pro věc a umění vtáhnout účastníky do děje. Jejím cílem je nejen předat nové informace o problematice, ale především naučit, jak je zužitkovat v praxi. Proto své kurzy vede velmi prakticky.

Motto

Malý ten, kdo si malých cílů dává.

Michaela Picková

Michaela Picková

Zaměření

Obchodní a manažerské dovednosti, koučování, obchodní poradenství

Přidaná hodnota

Využívá vlastní praktické zkušenosti jak z manažerských pozic v marketingu a obchodě, tak z pozice ředitele HR a jednatele/zástupce majitele společnosti. Dokáže skloubit potřeby zaměstnanců s potřebami a možnostmi společnosti a hledá efektivní řešení šitá na míru. Absolvovala výcvik systemického individuálního a skupinového kouče a je také instruktorkou zážitkové pedagogiky.

Roksana Táborská

Roksana Táborská

Zaměření

Praktická psychologie a psychoterapie, primární i sekundární prevence, integrace jedinců z ohrožených skupin do společnosti a na trhu práce, kvalita života.

Přidaná hodnota

Působí jako výzkumný a vývojový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví a zároveň vede individuální i skupinové terapie. Dokáže tak propojit psychologii jako vědu se zkušenostmi z terapeutické praxe. Věnuje se praktickým tématům, která rezonují současnou společností a pomocí psychoterapie vede lidi k lepšímu uvědomění si sebe sama, svých možností, limitů, ale i svobody.

 

Jan Žižka

Jan Žižka

Zaměření

Manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Díky dlouholetým zkušenostem na vrcholových manažerských funkcích je schopen předat velmi praktický pohled na témata spojená se strategickým a finančním řízením společnosti a vedením lidí.

Motto

Opravdového úspěchu dosáhneš tehdy, když děláš to, co máš rád.

Stáhněte si