Naši lektoři

Spolupracujeme se zkušenými lektory s bohatou praxí, kteří rozvíjejí své znalosti o aktuální trendy a používají je ve své práci. Z každého projektu sbíráme zpětnou vazbu od účastníků a vyhodnocujeme ji. Vybíráme si odborníky, kteří jsou mistři svých oborů a mají pro klienta přidanou hodnotu. Každý lektor je jedinečný a my vám podle vašich potřeb umíme vybrat toho nejvhodnějšího. Protože my v Ottimě víme, že na lidech záleží.

Marcela Avramopulu

Marcela Avramopulu

Zaměření

Zdravý životní styl, osobnostní rozvoj

Přidaná hodnota

Své znalosti a doporučení podává empaticky, jednoduše a tak, aby se daly lehce převést do praxe. Jako somatická koučka používá koučovací techniky i v rámci poradenství. Prostřednictvím otázek a kreativních technik pomáhá klientům dosáhnout změny, ať už se jedná o osobní nebo pracovní záležitosti. 

Motto

Všechno souvisí se vším a každá, i sebemenší změna, má velký smysl.

 

Patrik Banas

Patrik Banas

Zaměření

Facilitace LEGO® Serious Play®, obchodní dovednosti, category management, vstup na zahraniční trhy, key account management, manažerské dovednosti

Přidaná hodnota

Má obchodně‑inovátorský přístup, řídí se úsudkem zdravého rozumu a je zapálený pro akci. Užívá si vzájemnou interakci ve skupinách, které vede, a je sebevědomý a zkušený při veřejných prezentacích.

Motto

Zpětnou vazbu si šampioni dávají k snídani. (Ken Blanchard)

Petra Bendová

Petra Bendová

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Petra využívá vlastní zkušenost z obchodu a řízení lidských zdrojů. Dokáže se naladit na potřeby jednotlivců i týmů, být pro ně empatickým partnerem a nenásilně je podpořit v jejich rozvoji.

Motto

Svoboda — zodpovědnost — sebevědomí.

Marián Béreš

Marián Béreš

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Díky vlastním manažerským zkušenostem Marián dokáže konstruktivně komunikovat s manažery na všech úrovních, poskytnout jim užitečnou zpětnou vazbu a nové pohledy na jejich každodenní situace.

Motto

Život je otázkou priorit — je jen na nás, co si zvolíme.

Martin Blažek

Martin Blažek

Zaměření

Lektor prodejních dovedností, konzultant pro retail a property development

Přidaná hodnota

Vychází ze svých zkušeností z obchodu, řízení provozu, zaměstnanců a managementu, potřeb zákazníků a jejich zvyklostí. Je schopen identifikovat problémové oblasti a stanovit kroky k jejich zlepšení v rámci interních standardů i nových pohledů. K jejich implementaci dokáže nadchnout své kolegy a podřízené, což přináší maximální efektivitu vynaložených prostředků.

Tomáš Bušek

Tomáš Bušek

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní a manažerské dovednosti

Přidaná hodnota

Vzhledem ke svému profilu a historii dokáže být Tomáš oporou i nejvyšším úrovním vedení společnosti. Pravidelně pracuje s členy představenstev i různými úrovněmi firemního managementu.

Motto

Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a zítra máš také volno.

Olga Bušková

Olga Bušková

Zaměření

Osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Přidaná hodnota

Olga přináší netradiční a zároveň prakticky pojatou inspiraci, jak do života vnést více harmonie a spokojenosti. Pomáhá lidem lépe se zorientovat ve vlastním nitru a sladit svou energii s okolním prostředím.

Motto

Objevme společně vaši originalitu.

Daniel Černý

Daniel Černý

Zaměření

Digitální marketing a digitální transformace firem

Přidaná hodnota

Disponuje komplexní znalostí digitálního marketingu, od plánování a exekuce online kampaní, přes proces tvorby webů či aplikací, až po analytiku a reporting dopadů online aktivit. Ve firmách byl klíčovým pilířem procesu digitální transformace, která vyžaduje schopnost hlubokého pochopení fungování daného typu byznysu. Díky zkušenostem z mezinárodních firem navíc přináší cenné znalosti napříč kontinenty. 

Ivana Červená

Ivana Červená

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Díky entuziasmu a nadšení pro téma dokáže Ivana strhnout i nejzarputilejší odpůrce tréninků a umí předat zkušenosti ze své praxe tak, aby je účastníci pozitivně přijali.

Motto

Život je jako ozvěna. Když se ti nelíbí to, co slyšíš, změň to, co říkáš. (James Joyce)

Radek Cieslar

Radek Cieslar

Zaměření

Obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

S využitím vlastních zkušeností z obchodně-manažerské praxe je Radek přirozeným trenérem pro všechny obchodní týmy, zejména pokud potřebují zapojit nováčky či stmelit postupy a strategii.

Motto

Když někdo tvrdí, že to zná, ještě to neznamená, že to dělá.

Kateřina Dobiášová

Kateřina Dobiášová

Zaměření

Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Kateřina se dokáže vžít do životních situací účastníků svých tréninků, ukázat jim praktické tipy, jak se v nich zachovat, a odhalit různé cesty, kudy se mohou dále vydat.

Motto

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než ke svému srdci.

Marie Dočkalová

Marie Dočkalová

Zaměření

Osobnostní rozvoj, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Marie kolem sebe šíří vlnu pozitivní energie a skutečného zájmu o druhé. Jako psycholog se umí velmi dobře napojit na skupinu a reflektovat její aktuální potřeby a podle toho citlivě pracovat s každým účastníkem.

Motto

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.

Ivana Feliciani

Ivana Feliciani

Zaměření

Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Ivana pomáhá lidem znovu objevovat, že tělo a psychika, tedy náš vnější a vnitřní svět, jsou v mnoha směrech hluboce propojené a že klíč k osobní změně, rozvoji i řešení problémů máme sami ve svých rukách.

Motto

Dívej se, hledej a nepřestávej žasnout.

Vladimír Gajda

Vladimír Gajda

Zaměření

Obchodní a manažerské dovednosti

Přidaná hodnota

Vladimír má bohaté zkušenosti s formováním a řízením obchodních týmů. Rád vede s klienty dialog a společně s nimi hledá řešení, jak měnit věci k lepšímu.

Motto

Kdo ví, kam chce dojít, zpravidla tam dojde.

Lucie Havrdová

Lucie Havrdová

Zaměření

Marketing, obchod, zdravý životní styl

Přidaná hodnota

Přáním Lucie je, aby do budoucna přispěla firmám či jednotlivcům svými znalostmi a dovednostmi tak, aby své cíle a úkoly plnili spolehlivě, plní radosti a energie. Od roku 2016 se věnuje konzultační a lektorké práci v oblasti marketingu, obchodu a HR.

Motto

„Nevím, neznám, neumím, neexistuje v mém slovníku .“

Vlastimil Jaroš

Vlastimil Jaroš

Zaměření

Osobnostní rozvoj, leadership

Přidaná hodnota

Vlastimil využívá při práci s lidmi široké spektrum rozvojových přístupů, které jdou do hloubky osobnosti. Výsledkem je nastartování osobního transformač- ního procesu.

Motto

Duch vane, kam chce.

Vladimír Jelen

Vladimír Jelen

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní a manažerské dovednosti

Přidaná hodnota

Jestliže potřebujete, aby lidé spolupracovali, Vladimír vám rád pomůže svou dlouholetou praxí lektora, zkušenostmi z vedení lidí a lidským přístupem. Spolupráce je pro něj nejen klíčové slovo, ale i klíčová dovednost.

Motto

Per aspera ad astra (vytrvalostí ke hvězdám).

Karolína Kaslová

Karolína Kaslová

Zaměření

Osobnostní rozvoj, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Při své trenérské práci Karolína využívá znalosti z psychologického koučování. V průběhu tréninku ráda pracuje s dynamikou skupiny a využívá netradiční formy rozvoje.

Motto

Mysl je jako padák — funguje, jen když je otevřená.

Zdeněk Kilián

Zdeněk Kilián

Zaměření

Osobnostní rozvoj, obchodní, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Jako propagátor transakční analýzy se Zdeněk zaměřuje zejména na oblast mezilidské interakce. Podněcuje lidi k rozvoji jejich sebedůvěry, odpovědnosti a pozitivního přístupu k životu a sobě samým.

Motto

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnějším a více ponižujícím se náš život stává.

Monika Kissová

Monika Kissová

Zaměření

Obchodní dovednosti

Přidaná hodnota

Na základě své mnohaleté korporátní praxe může Monika nabídnout řešení v obchodu, financích a marketingu. Své zkušenosti uplatňuje při sestavování a vedení tréninkových programů na míru.

Motto

Úspěch není klíčem ke štěstí, ale štěstí je klíčem k úspěchu. (Albert Schweitzer)

Lucie Komorousová

Lucie Komorousová

Zaměření

Obchodní a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Lucie dokáže efektivně definovat potřeby klienta a připravit praktické rozvojové aktivity v různých úrovních obchodních a komunikačních dovedností. Specializuje se především na konzultativní styl prodeje.

Motto

Život každého člověka je cestou k sobě samému.

Klára Kovaříková

Klára Kovaříková

Zaměření

Rozvoj mluvních schopností a odstranění jejich nedostatků, komunikační schopnosti, výstavba rétorického projevu.

Přidaná hodnota

Klára je profesí herečka a moderátorka, zároveň také profesorka konzervatoře v oboru jevištní mluvy.

Motto

První dojmem zapůsobíš, jakmile otevřeš ústa a vypustíš první slova.

Roman Krátký

Roman Krátký

Zaměření

Osobnostní a manažerský rozvoj

Přidaná hodnota

Roman má praktické manažerské zkušenosti a je také expert v rozvoji lidí a firem s dvanácti lety zkušeností. V jeho kurzech můžete očekávat propojení manažerské praxe s nejnovějšími poznatky z managementu a osobního rozvoje.

Motto

Jdi dál, hledej a objevuj, respektuj a _____.

Michal Křenek

Michal Křenek

Zaměření

Online marketing, byznys development, rozvoj projektů pro tvorbu komunity

Přidaná hodnota

Michal využívá vlastní zkušenosti z online marketingu a rozvoje obchodních příležitostí, neustále hledá nové cesty a možnosti a učí se nové věci. Ty je pak schopen předávat dál, inspirovat a motivovat své okolí.

Motto

Nestíhám, nestačím. S tím se už ráno probouzím

Hana Kuncová

Hana Kuncová

Zaměření

Zákoník práce, obchodní a občanský zákoník, GDPR v praxi 

Přidaná hodnota

Díky letité advokátní praxi se na právní problematiku dívá z pohledu reálného života a jako lektorka ji zároveň dokáže srozumitelně přednést i laikům.

Richard Machan

Richard Machan

Zaměření

Osobnostní rozvoj, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Richard má přirozenou tendenci druhé lidi podporovat, hledat v nich to dobré a ukázat jim, jak s tím mohou pracovat. Zaměřuje se zejména na řízení změn na úrovni jednotlivců i firem.

Motto

Změna oživuje.

Pavel Nykodým

Pavel Nykodým

Zaměření

Prodejní, komunikační a prezentační dovednosti, typologie, rozvoj osobnosti

Přidaná hodnota

Pavel výborně identifikuje tréninkové potřeby, získá si důvěru a navodí přátelskou atmosféru. Umí prezentovat benefity tréninků, a zejména najít dokonalá řešení pro společnosti i zaměstnance. Spojuje zkušenosti z komerčního sektoru s poznatky ze studia humanitních oborů.

Motto

Vím, pro co žiju, proto žiju.

Róbert Oberta

Róbert Oberta

Zaměření

Lektor/konzultant prodejní, prezentační a manažerské dovednosti, inovátor a kreativec.

Přidaná hodnota

V oblasti rozvojových programů vypracoval originální metodické postupy, které se uplatnily i v USA, Holandsku, Belgii, Švédsku nebo Španělsku. Využívá vlastní zkušenosti, odborné vzdělání a osobní zkušenosti s manažery. Metodicky preferuje měkký přístup, který postupnou eskalací výzev dokáže formovat až do tlaku a ten v kombinaci s reálnými pracovními podmínkami účastníků rozvoje vede k pozitivní změně s dlouhodobým charakterem.

Lenka Papadakisová

Lenka Papadakisová

Zaměření

Leadership, facilitace, koučování

Přidaná hodnota

Lenka propojuje poznatky moderní psychologie a neurověd s prastarou moudrostí přírodních národů. Opírá se o holistický přístup k životu a vlastní bohatou manažerskou a podnikatelskou zkušenost. Pokládá zvídavé otázky, pečlivě naslouchá a přináší nadhled. Pátrá po podstatě a smyslu a otvírá prostor novým cestám. Ví, že dobré řešení a pevné dohody přinášejí zapojení lidí, kterých se to týká.

Motto

Věřím v byznys dělaný hlavou a srdcem.

Josef Pešek

Josef Pešek

Zaměření

Obchodní dovednosti

Přidaná hodnota

Josef přináší realistický přístup při zavádění změn v řízení obchodu stejně jako v tréninku obchodních dovedností. Je to praktik, který dokáže přizpůsobit osvědčená pravidla specifikům podnikání konkrétní firmy.

Motto

Život beru takový, jaký je.

Libuše Petrovic

Libuše Petrovic

Zaměření

Osobní rozvoj, komunikační a obchodní dovednosti

Přidaná hodnota

Ve svých seminářích využívá jak získané zkušenosti, tak i nejnovějších poznatky z dané oblasti. Klienti na ní nejvíce oceňují její zapálení pro věc a umění vtáhnout účastníky do děje. Jejím cílem je nejen předat nové informace o problematice, ale především naučit, jak je zužitkovat v praxi. Proto své kurzy vede velmi prakticky.

Motto

Malý ten, kdo si malých cílů dává.

Michaela Picková

Michaela Picková

Zaměření

Obchodní a manažerské dovednosti, koučování, obchodní poradenství

Přidaná hodnota

Využívá vlastní praktické zkušenosti jak z manažerských pozic v marketingu a obchodě, tak z pozice ředitele HR a jednatele/zástupce majitele společnosti. Dokáže skloubit potřeby zaměstnanců s potřebami a možnostmi společnosti a hledá efektivní řešení šitá na míru. Absolvovala výcvik systemického individuálního a skupinového kouče a je také instruktorkou zážitkové pedagogiky.

Jan Šlajs

Jan Šlajs

Zaměření

Manažerské a komunikační dovednosti, zdravověda

Přidaná hodnota

Honza je vynikající průvodce v oboru, který se dotýká každého z nás. Má za sebou stovky proškolených jedinců i firem napříč obory a profesemi. Praktický výklad doprovází příklady z praxe zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů zdravotní péče.

Motto

Hlavně se nebát.

Tomáš Stránský

Tomáš Stránský

Zaměření

Personální a kariérní poradenství, nastavování a audit HR procesů, strategický HR management

Přidaná hodnota

Bohaté zkušenosti z pozic HR Director a Manager doplňuje o poznatky z praxe v executive search a HR poradenství, jeho pohled je navíc obohacen právním vzděláním. 

Lenka Synečková

Lenka Synečková

Zaměření

Osobní rozvoj, koučování

Přidaná hodnota

Lenka je profesionální koučka s bohatou praxí i ve vzdělávání. Využívá poznatky neurovědy o chování lidského mozku a díky nim ví, jak efektivně a smysluplně s lidmi pracovat. Přirozeným způsobem jim pomáhá plně využívat jejich potenciál pro dosažení žádoucích změn a výsledků.

Motto

Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu. (Albert Einstein)

Jan Žižka

Jan Žižka

Zaměření

Manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Díky dlouholetým zkušenostem na vrcholových manažerských funkcích je schopen předat velmi praktický pohled na témata spojená se strategickým a finančním řízením společnosti a vedením lidí.

Motto

Opravdového úspěchu dosáhneš tehdy, když děláš to, co máš rád.

Tomáš Zuda

Tomáš Zuda

Zaměření

Osobnostní rozvoj, manažerské a komunikační dovednosti

Přidaná hodnota

Tomáš dokáže velmi účinně propojit osobní psychoterapeutický přístup se zaměřením na reálné dopady do praxe v businessu. Dokáže efektivně pracovat s postoji účastníků a motivovat je ke změně.

Motto

Nevěřte všemu, co si myslíte!

Stáhněte si