Mystery shopping

Nemůžete být u každého kontaktu se zákazníkem a přesto chcete mít přehled, jak to u vás funguje?

Využijte fiktivní zákazníky. Mystery visits vám umožní získat přesné informace o tom, jak vaši prodejci, asistenti, recepční, operátoři zákaznické linky a další komunikují a jak se chovají k zákazníkům.

Na základě předem definovaného a odsouhlaseného scénáře fiktivní zákazníci/návštěvy sledují různé aspekty chování a poté vše zaznamenají: co viděli, slyšeli a zažili.

Proč spolupracovat s Ottimou v oblasti mystery?

  • Protože rozumíme business kontextu mystery shoppingu a máme celkový přehled
  • Protože jsme zavedená vzdělávací společnost a rozumíme pojmu „kompetence“ a jejich důležitosti
  • Protože jsme schopni rozpoznat obchodní kompetence v projevu chování prodejců
  • Protože máme na základě konzultačních a vzdělávacích projektů zkušenost s tím, jak vypadá kvalitní obchodní kompetence v praxi
  • Protože pro každého klienta připravujeme individuální návrh na míru a dokážeme přinést konkrétní a měřitelný námět ke zlepšení prodeje.
Stáhněte si