Time management

trénink z katalogu vzdělávacích kurzů Theta training

Cíl tréninku

Účastníci poznají svoje rezervy v oblasti řízení času, pochopí souvislosti mezi příčinami těchto rezerv a možnostmi jejich řešení. Nasměrují se k tomu, že budou nejen plnit své pracovní úkoly v kvalitě a čase, ale také řešit vše potřebné v osobním životě s menší stresovou zátěží a na základě aktuálních priorit. Budou schopni lépe koordinovat firemní cíle se svými cíli profesními i osobními.

Klíčová témata

Souvislost mezi time managementem a výkonem v pracovním a osobním prostředí

Time management čtvrté generace – osobní spokojenost v centru pozornosti

Praktické tipy a nástroje pro práci s prioritami a efektivní plánování

Analýza pracovního dne, křivka výkonnosti

Jak skoncovat s prokrastinací

Umění říkat „ne“

Časožrouti a jak proti nim bojovat

Organizační informace

Trénink je určený pro účastníky z jedné firmy, maximální kapacita jednoho tréninku je 12 účastníků. Konkrétní obsah a zaměření tréninku rádi upravíme na míru dle požadavků a potřeb vaší firmy.

Máte zájem o bližší informace? Obraťte se na projektovou manažerku Kateřinu Dobiášovou: katerina.dobiasova@ottima.cz, +420 608 979 471.