Povinné údaje společnosti OTTIMA a.s.

 

A. Část identifikační

 

Obchodní firma: OTTIMA a.s.

Sídlo: 147 00 Praha 4, Vítovcova 538/11

IČ: 28240839

Zapsaná ke dni 31. ledna 2008 ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 13983.

 

B. Účetní závěrky

 

Účetní závěrku za rok 2013 naleznete zde.

Účetní závěrky za předcházející období naleznete ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 13983.

 

C. Pozvánky na valné hromady

 

Společnost má jediného akcionáře.

 

D. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu

 

Společnost není součástí koncernu.

 

E. Znalecký posudek dle § 91 z.č. 90/2012 Sb.

 

Není.

 

F. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

 

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se nevyhotovuje.

 

G. Výroční zpráva

 

Výroční zprávu naleznete se nevyhotovuje.

 

H. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

 

Není.

 

I. Zpráva o finanční asistenci podle § 312 z.č. 90/2012 Sb.

 

Není.

 

J. Vysvětlení pro akcionáře podle § 358 z.č. 90/2012 Sb.

 

Není.

 

K. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 z.č. 90/2012 Sb.

 

Není.

 

L. Informace a dokumenty při přeměně korporací

 

Společnost zveřejňuje informace a dokumenty o přeměně korporací ve veřejném rejstříku a Obchodním věstníku.