Manažer versus leader

trénink z katalogu vzdělávacích kurzů Theta training

Cíl tréninku

Chcete maximálně využít potenciál vašich lidí? Povzbuzujte je svým příkladem, motivací, inspirujte je, šiřte pozitivní energii, sdílejte, nadchněte je pro věc a dejte jim dostatek prostoru. Být dobrým leaderem není vrozená vlastnost, kterou někdo má zakódovanou ve svých genech a někdo nemá. Každý, kdo má přání, vůli a odvahu, se takovým leaderem může stát.

Klíčová témata

Co leadership přináší, proč ho rozvíjet a podporovat

Leader vs. manažer – jak se projevuje pravý vůdce

Je vůdcovství vrozené, nebo naučené?

Styly leadershipu, silné a slabé stránky jednotlivých stylů

Tvorba vize a dlouhodobých cílů

Jak se posunout z reaktivity do proaktivity

Vaše osobní cesta k leaderovství – akční plán

Organizační informace

Trénink je určený pro účastníky z jedné firmy, maximální kapacita jednoho tréninku je 12 účastníků. Konkrétní obsah a zaměření tréninku rádi upravíme na míru dle požadavků a potřeb vaší firmy.

Máte zájem o bližší informace? Obraťte se na projektovou manažerku Kateřinu Dobiášovou: katerina.dobiasova@ottima.cz, +420 608 979 471.