Hodnocení a zpětná vazba

trénink z katalogu vzdělávacích kurzů Theta training

Cíl tréninku

Díky intenzivním praktickým nácvikům a konkrétním doporučením a návodům se naučíte poskytovat zpětnou vazbu a hodnotit své podřízené na profesionální úrovni. Pochopíte, že hodnocení není pouze formalita spojená se zbytečnou administrativní zátěží, ale příležitost k rozvoji reálného potenciálu vašich lidí.

Klíčová témata

Souvislost každodenní zpětné vazby, hodnocení a motivace lidí, využívání zpětné vazby k podpoře rozvoje podřízených

Klíčové kroky poskytování konstruktivní zpětné vazby

Pozitivní a korigující zpětná vazba, motivace pochvalou

Jak se připravit na hodnocení v roli hodnotitele i hodnoceného

Jednotlivé fáze hodnoticího pohovoru a jak je zvládnout

Jak s hodnocením a zpětnou vazbou pracovat v průběhu roku

Organizační informace

Trénink je určený pro účastníky z jedné firmy, maximální kapacita jednoho tréninku je 12 účastníků. Konkrétní obsah a zaměření tréninku rádi upravíme na míru dle požadavků a potřeb vaší firmy.

Máte zájem o bližší informace? Obraťte se na projektovou manažerku Kateřinu Dobiášovou: katerina.dobiasova@ottima.cz, +420 608 979 471.